Novinky

tel.: 499 694 999
e-mail: info@hermann.cz

Hlavní menu šipka Novinky

Prodej kotlů po 26.09.2015

Od 26. září 2015 vstupuje v platnost požadavků na ekodesign u plynových kotlů dle Nařízení Komise (EU) č. 813/2013. Co to přesně znamená pro prodej plynových kotlů? V praxi si nadále budete moci koupit s jedinou výjimkou pouze kotel kondenzační.  Energetická sezónní účinnost plynového kotle nesmí být nižší než 86 %. Sezónní energetická účinnost je parametr, který je definován nařízením č. 811/2013, obecně lze říct, že tento parametr má vyjádřit účinnost kotle s ohledem na skutečné podmínky provozu. Této hodnoty s běžným kotlem bez kontroly spalování nelze dosáhnout.

Veškeré plynové kotle vyrobené po 26. září 2015 musí být také označeny energetickým štítkem, jak to je běžné například u ledniček a praček. Po 26. září 2015 se budou dále vyrábět kotle typu B1 (s odvodem spalin do komína) o jmenovitém tepelném výkonu ≤ 10 kW a kombinované kotle typu B1 o jmenovitém tepelném výkonu ≤ 30 kW. Jejich montáž bude vázaná na odtah spalin do společného komína a kotle budou muset mít nainstalovanou komínovou klapku. Kotle typu B1 bude možné instalovat pouze jako náhrada staršího zařízení.

Vstup Nařízení v platnost však neznamená okamžitý konec prodeje atmosférických kotlů. Naše dpolečnost bude i nadále vyprodávat skladové zásoby. Co se týká dostupnosti náhradních dílů, tak budou i nadále v prodeji díly pro všechny typy kotlů, distribuce je prováděna společností DÍLYNAKOTLE s.r.o. (www.dilynakotle.cz), kde si můžete náhradní díl na Váš kotel objednat. 

Prodej plynových kotlů po 26.09.2015 - shrnutí:

Kondenzační kotel a kotle s energetickou sezóní účinností vyšší než 86%–   splní požadavek nového nařízení a budou v prodeji

Konvenční kotel typu B1 (s odtahem spalin do komína) – tento kotel dostal v nařízení výjimku v omezeném rozsahu. Tyto kotle bude možné montovat pouze jako náhradu stávajícího kotle, který je instalován do společného otevřeného kouřovodu. Do výjimky jsou zařazeny kotle se jmenovitým výkonem do 10 kW včetně (kombinované kotle do 30kW).

Ostatní standardní kotle – všechny další standardní kotle (komínové provedení a provedení s nuceným odtahem spalin pomocí ventilátoru - tzv.TURBO) nevyhoví podmínkám, nebude možné nadále uvádět na trh. Pouze budeme vyprodávat skladové zásoby.