Kvalita a certifikace

Hlavní menu šipka O nás šipka Kvalita a certifikace

Kvalita

ISO 9001 obdržená v roce 1995 je ve filozofii Hermann jak ve výrobě tak v servisu
VISION 2000 nový druh certifikátu kvality, jehož je společnost HERMANN držitelem (toto ocenění dostala společnost HERMANN jako první v Itálii)
GLOBÁLNÍ SYSTÉM KVALITY pro projekci, výrobu a dodávání produktů. CE je certifikát Evropského společenství obdržený za produkty Hermann jako uznání ve všech evropských zemích CENTRUM KONTROLY KVALITY pro systematickou počíta-čovou kontrolu kvality. Kotle jsou certifikovány SZÚ BRNO pro ČR

Certifikáty

Mimo certifikátu CE, který je platný pro mnoho zemí Evropy byly pro řádný provoz v České Republice všechny výrobky společnosti HERMANN přezkoušeny Strojírenským zkušebním ústavem BRNO – akreditovanou zkušebnou č.1045.1, zkoušky byly provedeny ve smyslu §10 zákona č. 22/1997 Sb. Ve znění zákona č. 7/2000 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně některých zákonů.Tímto přezkoušení bylo zjištěno, že výrobky společnosti HERMANN plně vyhovují a splňují požadavky nařízení vlády č.177/1997 sb.Na základě této certifikace je možno spotřebiče distribuovat v ČR.Na všechny distribuované výrobky je vyhotoveno prohlášení o shodě, které je možno shlédnout v naší společnosti, nebo Vám jej poskytneme na požádání.