Ekvitermní regulace


Kondenzační kotle jsou již v základním nastavení vybaven ekvitermní regulací, která šetří provozní náklady a zvyšuje komfort užívání. Ekvitermní regulaci lze využít po připojení čidla venkovní teploty na svorkovnici kotle. Venkovní čidlo neustále sleduje změny venkovní teploty a regulátor podle předem nastavených křivek přizpůsobuje teplotu topné vody tak, aby v každém okamžiku byla zajištěna dokonalá tepelná pohoda. Pro snadnou a jednoduchou obsluhu je v paměti procesoru nastaveno 30 topných křivek, podle kterých je každé venkovní teplotě přiřazena konkrétní teplota topné vody. Spotřebitel má tak možnost předvolit některou z křivek tak, aby průběh vytápění dokonale vyhovoval jeho požadavkům. Pokud chcete regulovat provoz kotle čistě podle venkovní teploty není nutné mít připojen prostorový regulátor či termostat, ale zde je nutné počítat s tím, že kotel bude mít neustále aktivované oběhové čerpadlo, aby mohl zjišťovat teplotu topné vody. Při jejím poklesu pod nastavenou hodnotu se kotel uvede do provozu a topnou vodu dohřeje na požadovanou teplotu. Ovladačem teploty topné vody na ovládacím panelu kotle, lze pouze mírně měnit sklon křivky, nikoliv teplotu topné vody. Pokud připojíte ke kotli prostorový termostat pak můžete kotel spínat ON/OFF, čímž budete zapínat a vypínat kotel podle toho kdy chcete vytápět či nikoliv a na jakou teplotu v daném prostoru.