OpenTherm regulace


Regulace OpenTherm zajišťuje nastavení a programování režimu vytápění a ohřevu teplé vody, přizpůsobuje výkon kotle skutečným potřebám topného systému. OpenTherm umožňuje přesnější ovládání skrze řízení a nastavování plynového ventilu kotle. Tato modulace výkonu kotle zlepšuje účinnost kotle udržováním nízké teploty topné vody v delším časovém úseku. To umožňuje množství tepla, poskytované kotlem, splňovat variabilnější požadavky. Redukováním teploty toku na výstupu z kotle, OpenThermmá integrované parametry regulace jako jsou: topná křivka, maximální teplota topné vody, otáčky ventilátoru a další parametry, stejně jako funkce počítání energie (počet provozních hodin pro vytápění, ohřevu teplé vody, celkovou spotřebu). Pro nejefiktevnější provoz OpenTherm regulace je nutné mít připojené čidlo venkovní teploty a prostorový snímač teploty s komunikací, který bude komunikovat s řídící elektronickou deskou kotle.