Rozsah modulace 1:6


Účinnost kotle je jeden z nejdůležitějších parametrů při výběru kondenzačního kotle a je velmi důležité, aby byla co nejvyšší v celém výkonovém rozsahu kotle. Potřebný výkon kotle pro vytápění domu nebo bytu Výkon je závislý na tom, kolik tepla je potřeba dodat do obytného prostoru pro zajištění tepelné pohody (pokrytí tepelných ztrát objektu). Při nízkých venkovních teplotách je potřeba aby kotel pracoval s vyšším výkonem, naopak při vyšších venkovních teplotách může kotel pracovat s mnohem nižším výkonem. Právě poměr maximálního výkonu a minimálního výkonu určuje modulaci kotle. Kondenzační plynový kotel provádí modulaci výkonu (snižování a zvyšování výkonu) na základě několika vstupních parametrů, které sleduje a vyhodnocuje tak, aby uměl nastavit optimální pracovní rozsah výkonu potřebného pro aktuální stav tepelné pohody v objektu. Čím větší (širší) je rozsah modulace výkonu kotle tím rovnoměrnější vytápění objektu bude bez zbytečného cyklování (časté vypínání a zapínání znamená zvýšené opotřebovávání příslušných částí kotle a vyšší spotřebu energie). Kotel by měl být schopen plynule regulovat svůj výkon a pracovat s maximální účinností bez nutnosti cyklování, rozsah modulace výkonu 1:6 znamená u kotle s maximálním výkonem 25kW minimální výkon 4,10kW (rozsah modulace 4,10 ÷ 25,0 kW)