Rozsah modulace 1:14

Účinnost kondenzačního kotle / Klíčový parametr pro výběr 

Při výběru kondenzačního kotle je účinnost jedním z nejzákladnějších parametrů. Je zásadní, aby byla co nejvyšší v celém výkonovém rozsahu zařízení. 


Výkon kotle / Jak ho správně určit? 

Výkon kotle je nutné volit podle potřeby tepla v obytném prostoru, aby bylo možné zajistit tepelnou pohodu a pokrýt tepelné ztráty objektu. V závislosti na venkovní teplotě se mění potřeba výkonu kotle - v chladném počasí je zapotřebí vyšší výkon, zatímco při mírnějších teplotách postačí výkon nižší. 


Modulace výkonu kotle / Co to je a proč je důležitá? 

Modulace výkonu je schopnost kotle plynule snižovat nebo zvyšovat výkon podle aktuální potřeby tepla. Kondenzační plynové kotle provádějí tuto modulaci na základě sledování a vyhodnocování různých vstupních parametrů, aby byl vždy nastaven optimální pracovní rozsah výkonu. Čím je modulační rozsah širší, tím je vytápění stabilnější a ekonomičtější, protože se eliminuje zbytečné cyklování - časté vypínání a zapínání, které vede k nadměrnému opotřebení součástek a zvýšené spotřebě energie. 

Ideální kotel by měl umět plynule regulovat svůj výkon a pracovat s maximální účinností bez nutnosti cyklování. Například kotel s maximálním výkonem 25 kW a modulačním rozsahem 1:14 může pracovat s minimálním výkonem 1,8 kW, což znamená modulační rozsah od 1,80 do 25,0 kW.

Tato schopnost plynulé regulace výkonu je klíčová pro efektivní a úsporné vytápění domu či bytu.