Stupeň elektrického krytí X5D

Jedním z klíčových aspektů, na které byste měli při výběru těchto zařízení dbát, je jejich odolnost vůči vodě a vlhkosti, která se často vyjadřuje pomocí IP kódů. Mezi tyto kódy patří i označení IP X5D, které může být zásadní pro dlouhodobou spokojenost a bezpečnost při používání.

CO ZNAMENÁ KÓD IP X5D

IP kód (Ingress Protection) je mezinárodní standardní klasifikace, která označuje stupeň ochrany poskytovaný obaly proti pronikání pevných částic a kapalin. Kód IP X5D se specificky vztahuje na ochranu zařízení proti stříkající vodě ze všech směrů a proti pronikání cizích těles menších než 1 mm, což je označeno písmenem "D".

PROČ JE DŮLEŽITÁ OCHRANA PROTI VODĚ?

Ohřívače vody a topná zařízení jsou často instalovány v prostředích, kde jsou vystaveny vlhkosti, jako jsou koupelny, sklepy nebo technické místnosti. V těchto místech může dojít ke kontaktu zařízení s vodními kapkami nebo stříkající vodou, ať už při čištění, povodních, nebo běžném používání. Zařízení s klasifikací IP X5D jsou navržena tak, aby odolala těmto podmínkám bez poškození nebo ovlivnění jejich funkčnosti. 


VÝHODY ZAŘÍZENÍ S IP X5D 

  • Vysoká úroveň ochrany znamená, že riziko elektrického zkratu nebo požáru v důsledku kontaktu s vodou je minimalizováno.
  • Dlouhodobá spolehlivost: Zařízení chráněná proti stříkající vodě mají obvykle delší životnost, protože jsou lépe chráněna před korozí a dalšími poškozeními způsobenými vlhkostí.
  • Všestrannost instalace: Můžete je instalovat v mnoha různých prostředích bez obav z poškození vodou.

Když nakupujete ohřívač vody nebo plynový kotel, je důležité brát v úvahu nejen jeho výkon a cenu, ale také kvalitu a bezpečnostní standardy, jako je IP X5D. Tato ochrana zajistí, že vaše zařízení bude bezpečné a spolehlivé i v náročných podmínkách, což vám umožní mít klid na duši a vyhnout se neočekávaným výdajům na opravy nebo výměnu. 


Příklad ochrany

Proti tryskající vodě (voda z 6,3 mm trysky míří na zařízení ze všech úhlů, při průtoku 12,5 litrů za minutu a tlaku 30 kN/m2 po dobu 3 minut ze vzdálenosti 3 metrů). Spotřebiče se stupněm elektrického krytí mohou být instalovány v koupelnách do zóny1.

Zóna 1 – tento prostor je vymezen
  • svislou plochou  ohraničující koupelnovou vanu, nebo sprchovou mísu, nebo svislou rovinou ve  vzdálenosti 0,6 m od pevné hlavice sprchy po obvodu zóny 1 a rovnoběžnou svislou plochou
  • vodorovnou plochou 2,25 m nad podlahou
V této zóně mohou být instalována
  • vedení nutná pro pevné připojení spotřebičů v zóně 1
  • spotřebiče pevně upevněné, vhodné pro podmínky  zóny 1 za předpokladu, že jejich napájecí obvod  je vybaven doplňkovou ochranou proudovým chráničem s jmenovitým vybavovacím reziduálním  proudem
Ilustrační obrázek

 například:

  • ohřívače vody v krytí IP X5
  • ventilační zařízení z nevodivých hmot s IP X5
  • sprchová čerpadla a jiná zařízení vhodná pro tuto zónu (Kód IP X5 znamená, že zařízení je odolné proti tryskající vodě)