Stupeň elektrického krytí X5D


Proti tryskající vodě (voda z 6,3 mm trysky míří na zařízení ze všech úhlů, při průtoku 12,5 litrů za minutu a tlaku 30 kN/m2 po dobu 3 minut ze vzdálenosti 3 metrů). 
Spotřebiče se stupněm elektrického krytí mohou být instalovány v koupelnách do zóny1.

Zóna 1 – tento prostor je vymezen:

a) svislou plochou  ohraničující koupelnovou vanu, nebo sprchovou mísu, nebo svislou rovinou ve  vzdálenosti 0,6 m od pevné hlavice sprchy po obvodu zóny 1 a rovnoběžnou svislou plochou
b) vodorovnou plochou 2,25 m nad podlahou

V této zóně mohou být instalována:

- vedení nutná pro pevné připojení spotřebičů v zóně 1
- spotřebiče pevně upevněné, vhodné pro podmínky  zóny 1 za předpokladu, že jejich napájecí obvod  je vybaven doplňkovou ochranou proudovým chráničem s jmenovitým vybavovacím reziduálním  proudem 

Ilustrační obrázek

 např.:
- ohřívače vody v krytí IP X5
- ventilační zařízení z nevodivých hmot s IP X5
- sprchová čerpadla a jiná zařízení vhodná pro tuto zónu (Kód IP X5 znamená, že zařízení je odolné proti tryskající vodě)