Systém proti zamrznutí

Popis funkce proti zamrznutí, která je součástí každého nástěnného kotle z naší nabídky. Tato funkce zajišťuje, že kotel a celý topný systém (včetně systému ohřevu teplé užitkové vody - TUV) nezamrznou v chladném počasí. Ochranný mechanismus lze nastavit dvěma způsoby, které závisí na měření teploty pomocí různých čidel.

1) NASTAVENÍ PODLE NTC ČIDLA TOPNÉ VODY

  • NTC čidlo je typ teplotního senzoru (čidla odporového typu, jehož odpor se mění s teplotou).
  • Uživatel si může zvolit hodnotu spínací teploty v rozmezí od 0 °C do +10 °C.
  • Pokud teplota topné vody klesne pod nastavenou hodnotu, kotel se automaticky zapne.

2) NASTAVENÍ PODLE ČIDLA VENKOVNÍ TEPLOTY

  • Čidlo venkovní teploty měří teplotu vzduchu mimo dům.
  • Uživatel si může zvolit hodnotu spínací teploty v rozmezí od -9 °C do +5 °C.
  • Pokud venkovní teplota klesne na nastavenou hodnotu nebo pod ni, kotel se automaticky zapne.

Po aktivaci funkce PROTI ZAMRZNUTÍ provede kotel následující kroky
  1. Kotel nastaví třícestný ventil tak, aby ohříval teplou užitkovou vodu (TUV).
  2. Kotel přepne do okruhu vytápění, aby ohřál vodu v topném systému.
  3. Ohřeje vodu v obou okruzích (TUV a vytápění) na 30 °C.
  4. Jakmile čidlo zpětné vody detekuje, že teplota dosáhla 30 °C, kotel se vypne.

Tato funkce je důležitá pro ochranu kotlů a topných systémů před poškozením způsobeným nízkými teplotami, což může být zvláště užitečné v oblastech s chladným klimatem nebo v případě, že objekt není dočasně vytápěn.