Vlastnosti odpovídající erp


Plynové kondenzační kotle jsou označovány energetickými štítky. Štítek má za úkol jednoduchým způsobem informovat koncového zákazníka o nejdůležitějších vlastnostech příslušného výrobku a umožnit snadné porovnání mezi výrobky různých výrobců. Nejvýraznějším údajem štítku je třída energetické účinnosti. Spíše než konkrétním číselným údajem, je třída reprezentována písmenem a barevným pruhem, což výrazně zjednodušuje orientaci mezi větším počtem údajů.

V oblasti vytápění a přípravy teplé vody se budou štítky opatřovat:

Štítky musí být nalepeny na výrobky vystavené v prodejnách a energetickou třídu je nutno uvádět v reklamách, prospektech a cenových nabídkách určených koncovým zákazníkům.

Účinnost kotle jak ji známe, tedy poměr mezi teplem odváděným teplonosnou kapalinou (topnou vodou) a teplem dodaným palivem, označuje jako užitečnou účinnost, ale pro energetické štítky je definována hodnota tzv. sezónní energetické účinnosti. Ta do výpočtu zavádí vlivy reálného provozu, vliv regulace a spotřebu elektrické energie při provozu. Plynové kondenzační kotle již nemohou uvádět sezónní energetickou účinnost přesahující 100%. Reálná hodnota sezonní energetické účinnosti je maximálně 93%.