3 hvězdy ohřevu vody


Zátěžový profil určuje sled odběrů teplé vody v průběhu dne. Udává, jaké množství energie bylo odebráno v příslušném čase. Zátěžové profily jsou definovány v Nařízení komise EU č. 811, 812, 813 a 814/2013.

Pro každý z profilů 3XS až XXL je v Nařízení uvedená směrná hodnota celkové energetické účinnosti. Energetickou účinností se rozumí podíl užitečné energie dodané v teplé vodě Qref v poměru k energii spotřebované na její přípravu (spálením paliva, odběrem elektřiny, teplem ze slunečního záření). Na základě vypočtené energetické účinnosti ηwh se jednotlivé výrobky dělí do tříd účinnosti, označených písmeny A až G.

Zátěžové profily na základě energetické účinnosti  ηwh:

L - ηwh ≥150 - třída účinnosti A

XL - ηwh ≥160 - třída účinnosti A

XXL - ηwh ≥170 - třída účinnosti A