Automatický bypass

Automatický BY-PASS je přepouštěcí pružinový ventil který přepouští vodu v případě nárůstu tlaku na straně výstupu topné vody. Tedy pokud přivře část termostatických ventilů na topném systému v budově, tak dojde k nárůstu dynamického tlaku v otopné soustavě, který vytvoří oběhové čerpadlo a pokud se tlak nesníží, tak začnou ventily při uzavírání nebo při větším uzavření pískat. Při přepouštění topné vody se přepouští pouze část vody, která se smíchá s topnou vodou z otopné soustavy na straně zpětné vody  čímž dojde ke snížení tlaku v otopné soustavě a snížení průtoku topné vody. Na otevření BY-PASSU samozřejmě  reagují  NTC čidla topné vody v kotli, kde se začne zvedat teplota a následně dojde ke snížení výkonu hořáku úměrně požadavkům potřebného výkonu pro vytápění objektu.