Měření emisí ve spalinách


Tato funkce je výhradně určena pro servisní techniky, kteří pomocí této funkce kontrolují správné spalování a minimální produkci škodlivin do ovzduší. Má-li být měření emisí a účinnosti úspěšné a vypovídající, je zapotřebí, aby jak tepelný zdroj (kondenzační kotel) tak i návazně celá tepelná soustava objektu byla teplotně ustálena. Tento proces v návaznosti na typ zdroje (kotle) a velikost tepelné soustavy trvá různě dlouho. Z pohledu měření lze ustálení identifikovat jako okamžik, kdy dochází k ustálení teploty spalin. Pro každý spalovací proces existuje optimální poměr přívodu paliva (plynu) a spalovacího vzduchu. Pokud je kondenzační kotel nastaven na optimální proces spalování pak pracuje se stabilním plamenem, nejlepší účinností a nejnižšími emisemi. Požadavek této funkce pro servisní techniky spočívá v tom, aby seřídili kondenzační kotel na optimální proces spalování a určili optimální poměr vzduchu a přívodu paliva do zařízení.