Stupeň krytí


Jedná se o funkci, která zajistí okamžitou dodávku teplé vody po otevření kohoutku. Tato funkce je někdy nazývána jako komfortní ohřev teplé vody. Funkci předehřevu teplé vody je nutné u některých typových řad nejprve aktivovat v servisních parametrech kotle při uvádění kotle do provozu nebo později při návštěvě servisního technika. Po aktivování servisním technikem v servisním menu si tuto funkci aktivuje a deaktivuje uživatel kotle samostatně.

U kotlů MURELLE HT je tato funkce aktivována automaticky při nastavení režimu ohřevu teplé vody AUTO a MANUÁL viz níže.

U kotlů FORMAT SLIM, MIA, BRAVA SLIM a EDEA HM se provádí aktivace stlačením a následným přidržením tlačítka „+“ na dobu 5 vteřin, na displeji se na chvilku zobrazí blikající kohoutek. Pro deaktivaci funkce je nutné opětovně stlačit a přidržet tlačítko „+“ na dobu 5 vteřin, na displeji se zobrazí přeškrtnutý kohoutek a funkce bude deaktivována. V průběhu aktivované funkce „předehřevu teplé vody“ bude kotel udržovat teplotu topné vody na hodnotě rovnající se nastavené teplotě teplé vody plus 7°C (teplota TV 45°C+7°C=52°C topná voda).

U kotlů MURELLE HT je funkce předehřevu TUV umožněna používat v režimech ohřevu teplé vody AUTO a MAN. V režimech OFF a ECO funkci předehřevu TUV využívat nelze. Funkce se v uvedených režimech, kde je povolena, aktivuje automaticky a není nutné ji aktivovat samostatně. Je nutné pouze servisním technikem nastavit teplotu, na kterou se má teplá voda předehřívat a pokud je nastaven režim AUTO, je rovněž nutné nastavit časové úseky dne, kdy bude předehřev teplé vody aktivní.